maandag 7 september 2020

Het Broeikaseffect - transformatie / The Greenhouse effect - Transformation.

 De Binnenwereld / The Inner world.


In het vorige blogbericht was te zien hoe de ingezaaide installatie was uitgegroeid tot een hennepbos waarin het groen van de bladeren een allesoverheersende plek in nam. Een deel van de kunstwerken van de basis installatie was niet meer zichtbaar. Wat nog wel zichtbaar was, was een gevolg van ingrepen door mij in het groeiproces. 

Groei was alles bepalend tot ongeveer drie maanden na het inzaaien. Waar op veel plekken de groei nog niet te stuiten was, begon er op andere plaatsen een tweede spoor te ontstaan. Volgroeide hennepplanten begonnen aan de onderzijde blad te verliezen. Stammen werden zichtbaar waardoor een heel nieuw lijnenspel tevoorschijn kwam.

The previous blog post showed how the seeds that had been sown had grown into a hemp forest in which the green of the leaves was dominant. Some of the artworks of the basic installation were no longer visible. What was still visible was a result of interventions by me in the growth process.

Growth was decisive until about three months after sowing. Where in many places the growth could not yet be stopped, in other places a second track began to emerge. Full grown hemp plants started to lose leaves on the underside. Trunks became visible, revealing a whole new interplay of lines.Door het wegvallen van de bladeren kreeg het licht weer kans om de grond te bereiken. Dit bood mij de kans om nieuwe plekken in te zaaien. Verval van het oude en groei van het nieuwe kwamen zo naast elkaar te staan.

The disappearance of the leaves gave the light a chance to reach the ground again. This gave me the opportunity to sow new places. Decline of the old and growth of the new thus came together.Ook de geïntegreerde kunstwerken kwamen letterlijk in een ander licht te staan.

The integrated artworks were also literally put in a different light.
De buitenwereld / The Outer world.


Hoe anders is de dynamiek aan de buitenkant van de installatie. De bovenkant van de hennepplanten is nog volop in ontwikkeling. Waar eerst alle energie in de groei ging zitten gaat nu alle aandacht naar de ontwikkeling van zaden. Een waar paradijs voor de mussen is ontstaan. Het is dan ook vaak gezellig druk in het bos wat van boven gezien een woeste uitstraling heeft gekregen.

How different the dynamics are on the outside of the installation. The top of the hemp plants is still under development. Where all the energy used to be in growth, now all attention is focused on the development of seeds. A true paradise for the sparrows has emerged. It is therefore often pleasantly busy in the forest, which has a fierce appearance seen from above.Nieuwe verbinding / New connection.


Als onderdeel van de installatie heb ik op een gegeven moment een boom met kunstwerken geplaatst. Deze boom stond buiten de dynamiek van het hennepbos en ik had nog geen idee hoe dit bij elkaar moest komen. Uiteindelijk wisten topzware hennepplanten zelf de verbinding te leggen.

At one point, as part of the installation, I placed a tree with artworks. This tree was beyond the dynamics of the hemp forest and I had no idea how this was to come together. In the end, top-heavy hemp plants managed to make the connection themselves.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten