zondag 11 december 2016

Drie Dikke Dames / Three Big Ladies. In het vorige bericht schreef ik over het proces om op de juiste plek voor de quest terecht te komen en hoe deze begrensd werd. Op de plek was veel begroeiing. Door het verkennen van de questplek ontstonden er nieuwe paden en zo kreeg de plek een indeling waar uiteindelijk drie voorkeursplekken overbleven. Deze drie voorkeursplekken representeerde voor mij de indeling van de werkelijkheid zoals je die bij veel van de oude natuurvolken tegenkomt. Namelijk de middenwereld: dit is de wereld zoals wij die zintuigelijk ervaren. De onderwereld: dit is de wereld van het onderbewustzijn, de wereld van moeder aarde. En als laatste de bovenwereld: dit is de kosmos, het universum, god. Op mijn questplek was de middenwereld een plek met vrij uitzicht op de vallei, mooie vergezichten met zelfs in de verte de lichtjes van de bewoonde wereld. De onderwereld was een omsloten plek waar nauwelijks visueel contact met de buitenwereld was. De bovenwereld was een grote rots op een hoek van mijn questplek. Deze rots was een goede plek om te mediteren en om 's avonds naar de sterren te kijken. De rots was groter dan je in deze omgeving zou verwachten en deed me sterk denken aan de rotsen bij de bron van de Rijn waar het Panta Rei project begon.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2014/11/de-ateliers-studios.html

In my last blogpost I wrote about the process of finding the right spot to have my vision quest, and what the borders of this location would be. On the spot that I chose there was a lot of vegetation. Exploring the perimeters of my spot I formed new pathways through the vegetation, creating different locales. Eventually this resulted in me finding three places of preference. These places resembled to me a subdivision of reality that is often found in the worldview of indigenous tribes. The middle world: this is the world we experience with our senses. The underworld: this is the world of the subconscious, the world of mother earth. And lastly, the upper world: the cosmos, the universe, god. On my quest spot that represented the middle world there was a clear view over the valley. In the far distance the lights of civilization could be seen. The spot that represented the underworld was an enclosed location with limited visual contact with the outside world. The spot that resembled the upper world was a big rock in the corner of my quest domain. This was a fine place to meditate and look at the stars at night. The rock was bigger than you would expect in these surroundings. It made me think of the rocks I encountered at the source of the river Rhine; the place where the Panta Rei project started.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2014/11/de-ateliers-studios.htmlDrie Dikke Dames / Three Big Ladies.In het Oerlandschap heeft het fenomeen 'geboorte' vanaf het eerste moment een belangrijke plaats in genomen. Zo rond 1990 begon ik steeds duidelijker te voelen dat ik kunst wilde gaan maken. Een groeiend innerlijk signaal wat echter nog geen richting had. De richting werd duidelijk toen mijn vrouw zwanger was van ons eerste kind. In haar zwangerschap ervaarde ik dezelfde zuiverheid en oerkracht die ik ook in de natuur ben tegen gekomen. Het was deze kracht en zuiverheid waar ik met mijn kunst naar toe wilde. Als ik terugkijk op mijn zoektocht zie ik de drie werelden terug die ik ook op mijn questplek tegenkwam.

From the very start the phenomenon 'birth' has played a major role in my Primeval Landscapes. Around 1990 an urge to make art started to take root in me. Back then, it was but a growing inner signal without a clear direction. The direction started to take shape when my wife was pregnant with our first child. In her pregnancy I experienced the same purity and primal force that I encountered in nature. It was this purity and force that I wanted to be the driving force behind my art. Looking back on this history I encountered the three worlds I also encountered during my vision quest.
De Middenwereld / The middle world.


Toen ik in 1993 de gevonden richting begon uit te werken was olieverf mijn medium. De wereld die ik ervaarde was de middenwereld. De schilderijen waren dan ook opgebouwd met herkenbare elementen. De verbinding tussen de natuur en de zwangerschap werd gemaakt door de zwangerschap in de natuur te plaatsen en al schilderend de verbinding te zoeken.

When in 1993 I started exploring this new direction, oil paint was my medium. The world I experienced was the middle world. My paintings were composed with recognizable elements. The connection between nature and pregnancy was made by creating works that placed pregnancy in nature in an attempt to find the connection while painting.De onderwereld / The underworld.


Het onderbewustzijn begon zich duidelijk te manifesteren na het jaar 2000. Het werken met olieverf voldeed niet langer waardoor ik gedwongen werd een techniek te vinden die aansloot bij mijn innerlijke belevingswereld. Ik kwam uit bij het letterlijk werken met de elementen aarde, water, lucht en vuur. Het werken met de elementen bleek de weg te openen naar het onderbewustzijn waardoor er totaal andere werken ontstonden. Ik zie dit ook regelmatig gebeuren bij deelnemers aan de workshop die ik geef. Door het rechtstreeks werken met de elementen komen er andere energiestromen op gang waardoor het bijvoorbeeld kan gebeuren dat iemand die een leven lang realistisch gewerkt heeft, ineens prachtige abstracte werken gaat maken.

The subconscious clearly started to manifest itself in my work after the year 2000. Working with oil paint no longer fulfilled my needs, so I was forced to find a technique that better connected with my inner world. I started to work literally with the elements earth, water, fire and air. Working with the elements opened the connection with the subconscious which resulted in totally different works. I also see this process on a regular base with participants of my workshop. Directly working with the elements opens different channels of energy. So it can happen that someone who has been making realistic works all her life, suddenly starts to make beautiful abstract works.

Geboorte van het Beest / Birth of the Beast. 90-120cm. 2003.


Veen foetus / Peat foetus. 90-120cm. 2002.


De bovenwereld / The upper world.


Ik werd me bewust dat de bovenwereld ook zijn plek in mijn werk ingenomen had bij het maken van de serie "Big Chief is lief". 'Geboorte' kreeg een andere dimensie. De fysieke geboorte uit de midden wereld is niet meer aan de orde. Het werken met de elementen brengt de (weder) geboorte van de verbinding met onder- en bovenwereld. Door het maken van mijn Oerlandschappen herstel en verstevig ik mijn band met het grote geheel. 

http://www.robvanleeuwen.com/big_chief.htm

When I was working on the series "Big Chief is Lief", I became aware that the upper world had also found its place into my work. 'Birth' got another dimension. Working with the elements brought about the (re)birth of my connection with upper- and underworld. Creating my Primeval Landscapes restored and reinforced my connection with the universe.

http://www.robvanleeuwen.com/big_chief_engels.htmHet volgende leven van Leisteen / The next life of Slate. 80-80cm. 2008.


Fed by Fire, 60-60cm. 2009.


De Vuurfoetus / The Firefoetus. 60-60cm. 2009.