zaterdag 25 juni 2016

De Stroom en de Schaduw / The Flow and the Shadow.


Door de jaren heen heb ik mijn werk altijd in series opgedeeld. Series als Boswerk, Leileven en Big Chief is Lief. Tijdens elke fase van het Panta Rei project blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen nieuw ontstane werken met eerder gemaakt werk. Steeds meer ga ik de samenhang tussen alle ontstane werken zien en deze als één geheel ervaren.
Bij mijn allerlaatste werk is de relatie met het verleden helemaal duidelijk zichtbaar. In 2006 heb ik een serie vierkante Oerlandschappen gemaakt. Bij twee werken ging ik in de opbouw van het frame al zo ver, dat ik op dat moment nog niet in staat was om deze tot een einde te brengen. Hierdoor belanden de twee werken in een begin stadium op de plank. Bij het maken van de serie Boswerk in 2011 kwamen ze weer tevoorschijn waarna uit een van de twee deze "Boom" groeide.

Through the years I divided my work in series like Forrest works, Slate live and Big Chief is lief. During every phase of the Panta Rei project a clear relation occurred between recent and older works. More and more I start to see the interconnection and experience the unity.
In my latest work the relation with the past is clearly visible. In 2006 I made a number of square Primeval Landscapes. With two works I already put so much effort in creating the frame, that at that time I was not yet able to complete them. They went in stock in a premature state. While making the series "Forrest works" they surfaced again. One of the two grew into the "Tree" below.

Boom 5. 120-120cm 2011 / Tree 5 120-120cm. 2011.


De tweede groeide een stuk verder maar bleef uiteindelijk steken. Ik vermoed dat dit te maken heeft met materie gevoeligheid. Ik liep vast bij het gebruik van kalksteen. Dit jaar kon ik pas verder door de omgang met kalk die ik mezelf in het Panta Rei project heb aangeleerd. Uiteindelijk is hij doorgegroeid naar "De Stroom en zijn Schaduw".

The second one grew but eventually stuck. I suspect this has to do with my sensitivity for the matter. I seized when using lime. This year I could continue with a way of working with lime I learned in the Panta Rei project. Eventually it grew into "The flow and the Shadow"

Achterkant / Backside


Stadium 2011 / Stage 2011


De Stroom en de Schaduw / The Flow and the Shadow. 120-120cm. 2016
                                                                                                             Groeiende Grotten / Growing Caves.


In het Oerlandschap is mijn omgang met de materie letterlijk. Het zand, de klei en alle andere materie is wat het is en staat niet symbool voor iets anders. Ook de elementen aarde, water, lucht en vuur kunnen zich letterlijk manifesteren. Dit letterlijke element zit ook in de titels, in dit geval de Groeiende Grotten. Met enige regelmaat belande ik op diverse plekken in grotten. De meegenomen materie was de basis waaruit deze werken groeiden. "Groeiende Grotten" was voor mij dan ook een logische naam voor deze werken. 

In the Primeval Landscape I treat the matter literal. The sand, the clay and all other matter is what it is and is not a symbol for something else. Also the elements earth, water, fire and air can manifest themselves literal. This literal element is also present in the titles, in this case the "Growing Caves". With some regularity I ended up in caves. The matter I brought from these places was the foundation for the growth of these works. "Growing Caves" for me was a logical name.

Groeiende Grot 1 / Growing Cave 1. 100-100cm

Groeiende Grot 2 / Growing Cave 2. 100-100cm.

Groeiende Grot 3 / Growing Cave 3. 100-100cm.

Groeiende Grot 4 / Growing Cave 4. 100-100cm. 
                                                                                                                                                                    Ook bij de 'Groeiende Grotten' bleek weer een duidelijke relatie te zijn met een eerdere periode. Deze keer gaat het terug naar het allereerste begin. Rond 1995 wist ik wel dat ik kunst moest maken. Ik had echter nog geen idee hoe en zeker niet waarom. Dit kreeg voor het eerst richting na het lezen van de "Allegorie van de Grot" van Plato. De wereld ervaren zoals het is, los van mening en emoties. Hieronder een link naar een animatie waarin dit duidelijk gemaakt wordt.


With the "Growing Caves" there is also a clear connection with earlier times. This time it goes all the way back to the beginning. Around 1995 I knew I had to make art but had no idea how and why. My first clue I got from reading Plato's "The allegory of the cave". Experiencing the world as it is, free from opinion and emotion. Below you find a link to an animation clarifying this.