dinsdag 8 november 2016

De Quest.

In mijn vorige blog bericht heb ik verteld hoe het Panta Rei project mij op het spoor van het sjamanistische ritueel de Vision Quest heeft gebracht en hoe de voorbereidingen van invloed waren op mijn nieuwe werk.
http://oerlandschap.blogspot.nl/2016/10/de-kracht-van-konijn-power-of-rabbit.html
De Quest zelf vond plaats in een Spaans natuurgebied, Sacarest. Tijdens een intensieve voorbereiding vond ik langs intuïtieve weg een plek waar ik de vier dagen in isolement wilde gaan doorbrengen zonder voedsel, alleen met water. Dit schept de voorwaarden om diep in 'gesprek' met de natuur te gaan en te kijken wat deze me te vertellen heeft. De beweegruimte tijdens deze 4 dagen is gelimiteerd en wordt begrenst door zelf gemaakte steentjes. Elke zijde een andere kleur. Gele steentjes van klei, bewerkt met konijnenlijm en geel aardpigment. Rode steentjes van klei, bewerkt met caseïne en rood aardpigment. De witte steentjes hebben een kern van gipsplaat met daaromheen meerdere lagen witte kalk. De zwarte steentjes zijn gevonden langs de Rijn en zijn klaar zoals ze zijn.

In my last blog post I told about how the Panta Rei project brought me to the shamanistic ritual, the Vision Quest, and how the preparations influenced my new work.
http://oerlandschap.blogspot.nl/2016/10/de-kracht-van-konijn-power-of-rabbit.html
The Quest took place in a Spanish natural park called Sacarest. During an intense period of preparation I located intuitively the spot where I was going to pass the four days in isolation without any food, just water. This created the conditions for a deep 'conversation' with nature and an opportunity to see what nature has to tell me. The space to move about was limited during these four days and I was confined by a self-made barrier of pebbles. Each side of the barrier had a different color. Yellow pebbles made of dried clay with rabbit glue and yellow earth pigment. Red pebbles made of clay, worked with casein and red earth pigment. The white pebbles had a core of gypsum board with layers of white lime around it. The black pebbles were found on the banks of the river Rhine and were ready as they are.
De vlucht van de Condor / The flight of the Condor.
In het sjamanisme wordt veel gewerkt met de essentie van dieren. Bij de voorbereiding kwam Konijn op mijn pad. Het tweede dier waar ik mee in contact kwam was Condor. Condor is een aaseter die eindeloos kan zweven op de thermiek en grote afstanden kan afleggen. De ogen van de condor zien het verleden en de toekomst. Dit is geen verstandelijk inzicht maar een roep die voert naar je bestemming en waarbij je alles uit je menselijke mogelijkheden kunt halen. Hierin herken ik ook hoe ik mijn kunstwerken maak. Alles uit het verleden wordt gebundelt en groeit door tot een kunstwerk wat voorbij mijn verstandelijke inzichten gaat. Bij het schrijven van dit stukje kwamen een paar werken uit het verleden naar boven. Deze zijn hieronder te zien.

Shamanism works a lot with the essence of animals. During the preparations I came in contact with Rabbit. The second animal that crossed me was Condor. Condor is a scavenger who can float endlessly on thermal and cover great distances. The eyes of Condor see both the present and the future. This is not an intellectual insight but a call that takes you to your destiny to fully explore your human potential. In this I also recognize how I make my artworks. Everything from my past is bundled up and grows beyond my intellectual insights. While writing this a few works from the past came to my mind. You can see them below. 

De eerste verse klei van het nieuwe seizoen / The first fresh clay of the new season, 100-120cm


Fossiel van de vuurvogel / Fossil of the firebird. 65-85cm.

Cracking the code. 100-120cm.


A growing prayer. 120-160cm.