dinsdag 9 juni 2020

Het Broeikaseffect - groeien / The Greenhouse effect - growing.Kiemkracht / Germination.In het vorige blogbericht was te zien hoe de eerste schets voor deze Panta Rei installatie tot stand kwam en hoe de kale grond ingezaaid werd met vezelhennep zaad. Vanaf dat moment begon de interactie met de onzekerheid van natuurlijke processen. Grote delen ontkiemden voorspoedig. Andere delen ontkiemden juist weer matig. Dit leidde tot een proces van herplanten en gedeeltelijk opnieuw zaaien. Daarnaast dienden zich nieuwe plekken aan die ingezaaid wilden worden.
Uiteindelijk ontstond er een hennep jungle waarin elke plant zijn eigen groeitempo vond.

In the last blogpost I showed how the first sketch for this Panta Rei installation came about, and how fiberhemp seed was planted in bare soil. From this moment on the interaction with unpredictable natural processes started.                                                                                     Many seeds sprouted strong and healthy. Others weren't so strong. This led to a process of replanting and partially resowing. In addition to this, new spots were allocated for sowing.  Eventually a hemp jungle emerged, in which every plant found it's own growing speed.                                                                                                                                                        

Contact.


De eerste weken groeide de hennep voorzichtig. De meeste energie ging zitten in het wortelen. De aanvoer van voedsel en vocht moest eerst op orde zijn. Toen deze basis gelegd was ontstond er een spectaculaire groei waarbij een groei van 10 cm per dag gebruikelijk was.
Al snel maakte de hennep contact met de opgestelde kunstwerken en begon de interactie.

During the first few weeks the hemp grew slowly. Most of its energy went into sprouting roots, because the supply of food and water must first be assured. When this foundation was laid, the growth became spectaculair. An increase of 10 cm a day was usual.                                          Soon the hemp made contact with the installed artworks, and the interaction started.Buigen of Breken / Bending or Breaking.


De volgende fase was het zoeken naar een manier hoe ik mijzelf kon voegen in de groei van de hennep en de interactie met de bestaande kunstwerken.
Het begin was voorzichtig. Een oude voorraad vezelhennep planten van een oogst uit 2003 begon ik te gebruiken voor de eerste ingrepen in de groei. In eerste instantie voorzichtig door het verbinden van stammen met vezels.

The next step was to look for a way to insert myself into the growth of the hemp and the interaction with the artworks. I started carfully. An old supply of fiberhemp plants from a 2003 harvest was used for the first interventions. Primarily, fibers were used to connect the strains.Al gauw werden hele stammen ingezet om de groei te beïnvloeden.

Soon the whole strain was used to influence growth.
Opvallend was dat elke plek in de installatie een eigen dynamiek kreeg en behoefte had aan andere verbindende materialen. Naast de hennep uit de oude voorraad ben ik gebruik gaan maken van een eindproduct van de industriële vezelhennep, bindtouw uit de bouwmarkt. Ook heb ik een klos hennep touw in gebruik genomen uit een atelier erfenis van een bevriende kunstenares.

It was remarkable that every part of the installation had its own dynamic, and its own requirements for connecting material. Aside from the old supply of hemp, I started to use a supply twine, which is the endproducts of industrial fiber hemp. A bobbin rope was also introduced. The rope came from a studio heritage that I received from a artist friend.


Vaak is het werk subtiel en meditatief. Dit wordt afgewisseld met grote ingrijpende gebaren waarbij steeds vaker de grens opgezocht wordt van wat mogelijk is. Terwijl ik bezig was met het zoeken naar de grens van wat de hennep kan hebben kwam er een vraag in mijn gedachten die bleef hangen en misschien wel representatief is voor de tijd waar we in leven.

Hoever kan je de natuur buigen voordat deze breekt?

Wordt vervolgd.

For the most part, the work was subtle and meditative. But the calmth was frequently broken up by bold ventures, as I explored the limits of what hemp can handle. While intervening in such drastic ways a question came into my mind and got stuck there; a question that seems very relevant to the time we live in.
How far can you bend nature before it breaks?

To be continued.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten