vrijdag 17 april 2020

Het Broeikaseffect - zaaien. / The greenhouse effect - sowing.


Al geruime tijd speelde ik met de gedachte om een groeiend kunstwerk te maken wat het Panta Rei proces tot nu toe zou samenvatten. Dit jaar dient de mogelijkheid zich aan. Een bevriende kweker in mijn woonplaats Noordwijk biedt mij de ruimte om dit idee uit te werken. In een kas, midden tussen de bollenvelden, kan ik een stuk grond van 6 - 12 meter gebruiken om een groeiende installatie te maken. Gedurende 3 seizoenen zal de installatie meegroeien met de stroom van Panta Rei. De volgende fase in deze mooie reis.

For quite a while I was playing with the thought of a growing art installation that would summarise the Panta Rei process. This year the possibility occurred. A grower friend of mine in my hometown Noordwijk offered me a space to realize this idea. In a greenhouse in the middle of the flowerfields, he let me use a stretch of land of 6 by 12m to create a growing art installation. Over the course of three seasons the installation will grow in accordance with the flow of Panta Rei. This is the next phase in this beautiful journey.

Eerste schets / First sketch.
De reis begon in 2014 met het besluit om naar de bron van de Rijn te reizen om van daaruit mee te bewegen met wat zich aandiende. Ik heb op meerdere plekken kunnen werken waaruit vele kunstwerken zijn ontstaan. In 2015 kwam de ervaring van het eerste jaar samen in het tweeluik wat hierboven te zien is.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2015/04/de-andere-kant-van-de-stroom-other-side.html

Voor de installatie heb ik besloten het tweeluik bij het begin te plaatsen. Deze keer zijn de twee delen uit elkaar gehaald om zo een nieuwe ingang te creƫren.

The journey started in 2014 with my decision to travel to the source of the Rhine, and to thenceforth work with what was presented to me. I worked in several places and many artworks materialized. In 2015 the experiences of the first year came together in the diptych presented above.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2015/04/de-andere-kant-van-de-stroom-other-side.html

The diptych was placed at the start of the installation. The panels where separated to create a new entrance.De volgende jaren bleken achteraf gezien de aanloop naar het sjamanistische ritueel de Vision Quest. Bij de eerste schets voor deze installatie zullen de werken die rondom de Vision Quest zijn ontstaan een belangrijke rol vervullen. In het hart van de installatie maken de Talking Drums de verbinding met de windrichtingen.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2017/03/talking-drums.html

The following years were, in retrospsective, a preface to the Shamanic ritual of the Vision Quest. For the first sketch of this new art installation, the works created around the Vision Quest will play an important role. In the heart of the installation the Talking Drums make a connection with the wind directions.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2017/03/talking-drums.html

Oost.

Zuid.


Centraal tussen de Talking Drums is de sculptuur "Mus, Ma en Kleine Zwaan" geplaatst.


Centrally located, between the Talking Drums, the sculpture "Mus, Ma and Little Swan" is placed.Het laatste deel van de schets wordt gevomd door een opstelling van de reflecterende werken uit de serie "Portet van de Sjamaan".


The last part of the sketch is formed by a setup of the reflecting works from the series "Portrait of the Shaman".

Zaaien / Sowing.


De opstelling van de bestaande kunstwerken zie ik als de eerste schets. Het echte werk moet nu nog gaan beginnen. Sinds 2003 is vezelhennep een van de basismaterialen waar ik mee werk. Door de jaren heen is het regelmatig in mijn werk verschenen. In deze groeiende installatie krijgt de hennep de hoofdrol. Het hele stuk van 6 - 12m heb ik ingezaaid met hennepzaad met als doel dat er een interactie ontstaat tussen de bestaande kunstwerken, de groeiende hennep en mijzelf.
Wordt vervolgd!

I consider the current arrangement of the artworks present as a first sketch. The real work has yet to begin. Since 2003 fiberhemp is one of the basic matters that I work with. Through the years it appeared in my work on a regular base. In this growing installation the hemp has a central role. The whole stretch of 6m - 12m I sowed with hempseed. I aim to create an interaction between the artworks present, the growing hemp and myself.
To be continued!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten