zaterdag 14 juli 2018

Portret van de Sjamaan / Portrait of the Shaman.Het verlangen om mijn band met de Aarde te versterken is de drijfveer en inspiratie voor mij om de Oerlandschappen te maken. Het opzoeken van onaangetaste plekken in de natuur en het werken met de elementen zijn hierbij mijn hulpmiddelen. In mijn zoektocht kwam ik erachter dat de binding met de natuur die ik zoek niet te vinden is bij reguliere wetenschappen zoals biologie en geologie. De band die ik zoek vind ik bij oude wijsheden van volkeren waar de binding met de Aarde nog intact is zoals bij de Aboriginals en Indianen. In 2008 en 2009 leidde dit tot de serie werken die ik "Big Chief is Lief" ben gaan noemen. De werken zijn een ode aan alle Sjamanen, Medicijnmannen,  Medicijnvrouwen en een ieder voor wie wezenlijk contact met de aarde de normaalste zaak van de wereld is. De werken zijn hier te zien:


In deze serie begonnen er voor het eerst werken te ontstaan die voor mij abstracte portretten waren. Ook in de series die hierna kwamen ontstonden er regelmatig werken die ik portretten ging noemen. Hieronder een paar voorbeelden.

The wish to strengthen my connection with the Earth is what motivates and inspires me to create my Primordial Landscapes. Visiting unspoiled natural places and working with the elements are my tools. In my search I discovered that the connection with nature, that I was looking for, could not be found in regular science like boilogy or geology. Instead I had to look for it in the old wisdom of tribes still connected to the Earth like Aboriginals and Indians. In 2008 and 2009 this led to the creation of a series of artworks I called "Big Chief is lief". The series was an ode to all Shamans, Medicinemen, Medicinewomen, and all other persons to whom a vital connection to the Earth is natural. The artworks can be seen here: In this series the first works appeared that were abstract "portraits" to me. In later series, such portraits appeared more and more frequently. Below you can find a few examples.


Portret van de Boswachter / Portrait of the Forrester. 80-80cm

Koning Lei de eerste / King Slate the first 41-112cm
Portret van de Sjamaan / Portrait of the Shaman.
Om mijn Binding met de Aarde te verdiepen, ben ik in 2014 het Panta Rei project begonnen. Wat begon met een reis naar de bron van de Rijn ontwikkelde zich tot een mooi avontuur. Dit avontuur kreeg een nieuwe dimensie toen ik in contact kwam met het sjamanisme. De sjamaan is in staat contact te maken met andere bewustzijnslagen om daar informatie te vinden die in onze wereld oplossingen kan brengen. De tekenen van de natuur zijn hierbij leidend. Hierin ervaar ik raakvlakken met het maken van mijn kunst. Het werken met de elementen aarde, water, lucht en vuur opent de weg naar het onderbewustzijn om daar de  abstracte oplossingen te vinden die leiden naar de Oerlandschappen. Dit gegeven was het begin van een nieuwe serie werken met als werktitel "Dialogue between worlds". De serie begon rustig met al snel een eerste werk klaar. Dit veranderde echter en het werk kreeg een explosief karakter.

To strengthen my connection with the Earth, I started the Panta Rei project in 2014. The project began with a journey to the source of the Rhine, and evolved into a beautiful adventure. This adventure entered a new dimension when I came in contact with shamanism. A shaman is capable of contacting layers of consciousness that are normally not accessible to most of us, to make discoveries that can bring solutions in our world. The signs of nature can guide one in this process. This idea reminds me of my own approach to making art. Working with the elements earth, fire, water and air opens the door to the subconsciousness, allowing me to tap into the abstract currents that enable me to create the Primordial Landscapes. This observation was the inspiration for a new series of works with the working title "Dialogue between worlds". The creative process of this new project started out peacefully and fruitfully, yet swiftly exploded into something violently chaotic.
Het sjamanistische proces waar ik de afgelopen twee jaar doorheen ben gegaan werd begeleid door twee sjamanen. Kort na elkaar zijn beide sjamanen overleden. Op de dag van het tweede overlijdensbericht kreeg ik op mijn atelier te maken met een oncontroleerbare klomp rode klei. Ik heb deze chaos over kunnen brengen waardoor dit de eerste schets werd van het derde en vierde werk. Toen de chaos enigszins te controleren was, heb ik het tweede werk met de rode klei kunnen afronden.

The shamanic process that I went through in the last two years was guided by two shamans. Recently, both shamans have passed away soon after each other. On the day I received the news that the second shaman had passed away, I felt compelled to wrestle with an uncontrollable lump of red clay. I was able to channel this chaos into the first sketch of the third and fourth works. When the chaos had been somewhat subdued, I used the red clay to finish the second work. 


"Dialogue between worlds 1"

"Dialogue between worlds 2"

"Dialogue between worlds 3"

"Dialogue between worlds 4"
Met diepe dank aan twee prachtige mensen.

With deep gratitude to two beautiful individuals.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten