zaterdag 17 maart 2018

Nieuwe Rotsen / New Rocks
"Land van de krakende klei", 100-120cm.


Barsten en brokstukken / Cracks and Fragments.


Door het werken met de elementen heb ik een grote voorliefde gekregen voor natuurlijk gevormde barsten en brokstukken. De door rivieren en vulkanen gevormde barsten in de aarde, de van bergen afgebroken rotsblokken, de barsten in boomstammen en ga zo maar door. In het Oerlandschap heb ik regelmatig gewerkt met het barsten van drogende klei. Ik weet dan wel dat de klei gaat barsten maar niet hoe. Een onzekerheid waar ik me prettig bij voel.
In de kunst zijn ook vele mooie barsten ontstaan. Een van de mooiste is voor mij "The crack within where the light comes in" van Leonard Cohen in het nummer "Anthem"


Door de jaren heen is dit nummer regelmatig een inspiratie voor mij geweest. Zo ook in de serie "Leileven", een serie werken ontstaan uit de oude dakleien van de St Jeroenkerk in mijn woonplaats Noordwijk. 

Bij twee werken uit deze serie heb ik letterlijk de titel van Leonard Cohen overgenomen.

Working with the elements has given me a great predilection for natural shaped cracks and fragments. Cracks formed by rivers and vulcanoes, boulders separated from mountains, cracks in tree-trunks, the examples are endless. In my Primeval Landscape I worked a lot with the unpredictable cracks that appear in clay as it dries. I only know that the clay is going to crack, but I don't know how. I find this element of uncertainty pleasing. Cracks have featured prominently within art. For me, one off the most beautiful cracks in art is "The crack within where the light comes in" from Leonard Cohen in the song "Anthem"Through the years this song has been an inspiration for me. Also in the series "Slate Life". These works are formed from the old roof-slates of the St Jeroens-church in my hometown Noordwijk.

For two of the Slate Life works I literally copied the title of the Leonard Cohen song.

"The Crack within where the light comes in", 72-41cm.

"The Crack within where the light comes in 2", 72-41cm.Nieuwe Rotsen / New Rocks.Ook in de "Nieuwe Rotsen" hebben de oude dakleien een plek. Deze nieuwe werken ben ik begonnen met het breken van de dakleien door er een natuurlijk gevormd brokstuk op te laten vallen.

The old roof-slates also have a place in the New Rocks series. I started these new works by dropping a naturally shaped boulder on the roof-slates.Dit was het begin van de reis van de "Nieuwe Rotsen". De reis die elk Oerlandschap heeft afgelegd. Een reis die begint bij natuurlijke materie die zich volledig heeft moeten aanpassen aan de wensen van de mens om vervolgens op zoek te gaan naar de essentie van de materie. Gekscherend noem ik dit wel de reis van de Gamma naar God. Zo zijn ook de "Nieuwe Rotsen" ontstaan. Rotsen waarin alle barsten en brokstukken hun plek gevonden hebben.

This was the start of the journey of the New Rocks, the journey that each Primeval Landscape must undertake. It is a journey that begins with natural matter that has been molded to fit the needs of mankind, and the search for its raw essence. Jokingly I call this the voyage from the Gamma to God (Gamma is a Dutch building market). This is also how the "New Rocks" materialized. Rocks in which every crack and fragment has found there place."King of Rocks", 71-55cm.

"New Rock 1"'63-57cm.
"New Rock 2", 65-61cm.
stars explode and mountains melt
creation shifts, the flow is felt
as space and time are torn and worn
life persists, New Rocks are bornGeen opmerkingen:

Een reactie posten