maandag 28 maart 2016

De kleur van Wortels / The color of Roots.

Experiment met vuur en aarde / Experiment with fire and earthIn mijn vorige bericht ben ik ingegaan op de invloed van de gesteentecyclus op de kunswerken die ontstaan zijn in het Panta Rei project.  In de gesteentecyclus transformeren bergen in klei, zand en kalk om uiteindelijk weer nieuwe bergen te worden. Ik heb dit verwerkt in Smeltende en Zwellende stenen. Een belangrijke fase in de gesteentecyclus heb ik niet kunnen verwerken. Voordat de nieuwe bergen ontstaan is de materie onderhevig aan enorme fysieke en thermische krachten. Drukken en temperaturen door mij niet voor te stellen en zeker niet te simuleren. Het fenomeen van vuur in de aarde liet me echter niet los waardoor een experiment onvermijdelijk werd. In een gat in de aarde heb ik een vuur gestookt waarin ik een aantal "Zwellende Stenen" heb gelegd. Vier "Stenen" had ik een jaar geleden al gemaakt. Daarna heb ik nog twee verse "Stenen" gemaakt. Het gat in de aarde heb ik weer afgedekt en de "Stenen" een tijdje laten rusten. Een paar weken later heb ik ze opgegraven. Twee "Stenen" waren helemaal verpulverd. Vier heb ik nog als brokstuk terug gevonden, maar ze wekten niet de indruk het nog lang vol te houden. Dit is duidelijk geen goede habitat voor "Zwellende Stenen". Dit is meer het gebied van wortels om samen met stammen de verbinding tussen lucht en aarde te bewerkstelligen.

In my latest post I wrote about the influence of the stone cycle on the artworks that took shape in the Panta Rei project. In the stone cycle mountains transform into clay, sand and lime, eventually to become  mountains again. I processed this in Melting and Swelling Stones. An important stage in the stone cycle is missing in my work. Before becoming new mountains again, the matter is subjected to immense physical and thermal forces. Forces so huge that they are impossible for me to imagine and certainly impossible for me to simulate. But the phenomenon of fire in the earth inspired me which made an experiment inevitable. I made a hole in the earth in which I kindled a fire. I positioned 6 Swelling Stones in the fire.  4 "Stones" I already made a year ago. On top of that I made 2 fresh "Stones". When the fire died I covered the hole again. A few weeks later I dug them up. Two "Stones" where already pulverized. The other four I found back in a worn condition. They did not give the impression that they would last much longer in the earth. This clearly is not the right habitat for "Swelling Stones". This is the habitat for Roots. Together with stems they make the connection between earth and air.

Wortels in het Oerlandschap / Roots in the Primeval landscape.Wortels hebben altijd een prominente plek in het Oerlandschap gehad. In het begin van mijn ontwikkeling als kunstenaar had ik een moestuin. Het wroeten met mijn handen in de aarde en het maken van mijn kunst ging gelijk op. In een van mijn eerste werken waar de natuurmaterie een rol speelt, verschenen de wortels van de aarbeienplant als beeldend element.

Roots always had a prominent place in my Primeval Landscapes. At the start of my growth as an artist, I also had a vegetable garden. Working with my hands in the soil and shaping my artworks with my hands went hand in hand. In the first artworks that contained natural matter, the roots of a strawberry plant appeared as a visual element.

De Oerknal / The Big Bang. 2001. 95-165cmDetail

Detail


Het werken op het land en het werken aan mijn Oerlandschappen raakte steeds meer met elkaar verweven. Op mijn atelier begon ik te werken met vezelhennep. Vanuit de behoefte om de materie naar de bron te herleiden ben ik dit zelf gaan verbouwen. De oogst is in de jaren daarna regelmatig in de Oerlandschappen verschenen met als hoogtepunt de serie Roots in 2006.
De hele hennepplant word gebruikt waarbij de wortels vaak aan de bovenkant van het werk terecht komen. Hiermee onderstreep ik het belang van het naar boven krijgen van je wortels. De wortels waarmee je verbonden bent met de aarde.

Working the land and working on my Primeval Landscapes began to intertwine more and more over time. In my studio I started working with hemp fiber. From the need to reduce the matter to it's source, I started growing the fiber hemp myself. The harvest appeared in the Primeval Landscapes on a regular base and highlighted in the series Roots in 2006.
The whole hemp plant was used. Often the roots ended up on the top side of the artwork. Hereby I underline the need to surface your own roots. The Roots that connect you to the earth.

United Roots 2. 70-80cm.

Roots United 1. 75-125cm.


Roots United 2. 75-140cm

United Roots 1. 60-85cm.De kleur van Wortels / The color of Roots.Na ruim een jaar lang alleen met zand, kalk en klei gewerkt te hebben begon ik behoefte aan kleur te krijgen. Zomaar wat pigment pakken werkt niet voor mij. Er moet een verbinding zijn met het innerlijke proces waar ik mee bezig ben. Deze verbinding kwam tot stand bij een bezoek aan de biologische kwekerij van Han Janson. Het gesprek ging over natuurlijke verfstoffen. Mijn interesse werd voornamelijk gewekt door kleurende wortels als meekrap, indigo en geelwortel. Een paar weken later stonden ze in de grond. De eerste oogst kunnen we pas over twee jaar verwachten. Gelukkig hoefde ik hier niet op te wachten. Een zoektocht door mijn atelier leverde een zak meekrap op. Deze komt uit een atelier erfenis van een bevriende kunstenares. Ook had ik nog een pot met brokken geelwortel (Kurkuma, kunjit). Deze kwamen uit de opheffings uitverkoop van een lokale kruidenwinkel.
After only working with sand, lime and clay for more than a year, I started to feel the need for color. Just grabbing some pigments does not work for me. There has to be a connection with my inner process.  This connection worked out when visiting the organic farm of Han Janson. We discussed natural dyes. My interest went mainly to coloring roots like madder, indigo and turmeric. A few weeks later they were planted. The first harvest could be expected two years later. Luckily I did not have to wait that long. Searching my studio I found a bag with madder which came from a studio legacy from an artist friend. I also had a pot with turmeric lumps which came from a clearance sale of a local herb shop. 

Smeltende Stenen 5. 64x35cm

Detail

Smeltende Stenen 6. 52-52cm

DetailGeen opmerkingen:

Een reactie posten