vrijdag 12 april 2019

Panta Rei en de weg naar het Oerlandschap.
Het Panta Rei project is inmiddels een kleine vijf jaar onderweg. Vanuit de behoefte om een overzicht van deze reis te delen is de voorstelling: "Panta Rei en de weg naar het Oerlandschap" ontstaan. Wat begon als een lezing is doorgegroeid naar een totaalkunstwerk waarin het verhaal van de reis werd verweven met poëzie en audiovisuele improvisaties. De voorstelling vond plaats op 24 maart in het TheaterHuis in Noordwijk. Onderstaande blog verteld het verhaal van Panta Rei in muziek, beeld en poëzie. De muziek en video is van Dre Bom en Dirk Janssens. De poëzie is van Rik van Leeuwen, met uitzondering van het openingsgedicht. Dat heb ik zelf geschreven.Stars explode and mountains melt,
creation shifts, the flow is felt.
As space and time are torn and worn,
Life persists, new rocks are born.Alles stroomt. Het water in de zeeën, rivieren en kanalen stroomt, en ook stroomt het water in de dingen die groeien; in de planten en de bomen en in de lichamen die rondlopen, kruipen, zwemmen en vliegen. Ook de lichamen zelf stromen; ze stromen in zwermen, scholen, en menigten door zeeën, bossen en straten.

Het landschap stroomt eveneens. Vegetatie bloeit en verdort met de seizoenen; zandduinen rollen voort als golven op zee; bergen verrijzen uit en verzinken in gloeiende dieptes; steden groeien en veranderen, onderhevig aan politieke en economische schommelingen.
Van gedachten in de geest wordt ook gezegd dat ze zich in een stroom voordoen. Nooit laat een idee. een gevoel of een waarneming zich vasthouden; ze glibberen tussen je vingers door en laten slechts een indruk achter.Alles stroomt en niets staat stil. Je vraagt het moment: 'Zal het nooit meer hetzelfde zijn?'. Maar het moment is inmiddels in iets anders verandert. Wie was het die de vraag stelde?

Alles stroomt, daar valt niet aan te ontkomen. Dus proberen we de stroom tenminste naar onze hand te zetten. We bouwen kanalen voor het water, reservaten voor de dieren, grenzen voor de mensen, paradigma's voor de gedachten. Is het mogelijk voor een mens om de stroom. al is het maar voor héél even, zijn eigen gang te laten gaan?Er is iets aangebroken. Niemand weet en ieder luistert.
Verenigende druppels, wij, samen in de zwellende stilte.

Ik luister en ik hoor... gegalm, geruis, geschal. Muziek?

Ik hoor het brandende verdrinken van de eeuwigheid.


De pijn en vervoering van het tijdelijke heeft ons beet.
Een zwart gat opent zich als om te schreeuwen,
maar braakt een grijs mengsel van eindeloze kleuren.
Ik voel stroom al aan ons trekken. Zal het altijd anders zijn?
Ik voel de stroom mij al vervormen. Zal ik iemand anders zijn?

Vormloze herinneringen… rauwe, rode ogen…
Wervelende woorden en spartelende armen…
Twee radeloze longen… vullen zich met zout.

Ik ben de storm, de onderstroom, het kolkend grijze wolkendek.
Mijn botten breken en vergruizen, maar ze groeien altijd terug.
Ik ben de bruisend zwarte leegte in je hoofd, wanneer je slaapt.
Mijn botten breken en vergruizen, maar ze groeien altijd terug.
Ze groeien terug in nieuwe vormen; nieuwe vormen stutten mij.
Ze groeien terug als nieuwe stormen, nieuwe normen, nieuwe stijl.  
Ik zit in een doos. Buiten gonst de wereld.
De muren lispelen als ik ze streel, en zenden

kietelende vlagen van verbijsterende vragen.

Het water in mij; zo vreemd, hoe het zich wendt
wanneer ik mij door de droge dagen duw.

Driftig schud ik mijn hoofd en alles wordt pluizig,
en nieuwe combinaties van oude dingen ontstaan.
Verboden vruchten die aan lantaarnpalen groeien,
en blauwe aders, met zwarte wortels vervlochten.

Bijten. Sommige dingen kunnen bijten.
Ook ik kan bijten. Soms wil ik bijten.
Onder mijn bed; een razend wild beest
wil een krater in mijn borstkas slaan.

Alle kracht verlaat mij en ik word als een weekdier.
Ik glibber tussen kieren en spleten, op zoek naar…
Naar wat? Ik weet het niet. Ik hoef het niet te weten.
Ik glibber ongestoord voort, op zoek naar iets.

Vergetelheid sijpelt door het plafond, en ik drink de vergetelheid.
Een pot vol vlindervleugels staat op de plank in het verlaten huis,
en verloren kunstobjecten roesten in het zwarte slijk.
Er zijn zoveel dingen die we vergeten.

De poort opent zich; dit is de hemel. Ik ben een beetje teleurgesteld.
Ik begin te dromen van een enorme, donkere, onderaardse kamer.
Hier kan ik gekristalliseerde stilte delven.
Ik maak een vuur van zwarte wortels; geurige vlammen springen op,
en krakende barsten beginnen te groeien.

Ik zit bij het vuur en laat het onmetelijke plafond op mij neerkomen.
Ik zit in een doos. Buiten gonst de snelweg.
Het grijze water onder de brug trekt mij met zich mee

in een diepe, natte dans naar het donkere hart van het meer.
Alles omarmt alles, en alles probeert alles te bijten.
De zon zakt, mijn bloesem valt in het duister, en ik sterf.

Bloemen groeien uit mijn ogen; ze zijn blind voor de sterren,

maar kennen dingen die ik nooit voor mogelijk had gehouden.


En alle vormen gaan ten onder in een zee van vrije tijd,
en alles schreeuwt het brandende verdrinken van de eeuwigheid. 

En de rivier stroomt verder.

zaterdag 14 juli 2018

Portret van de Sjamaan / Portrait of the Shaman.Het verlangen om mijn band met de Aarde te versterken is de drijfveer en inspiratie voor mij om de Oerlandschappen te maken. Het opzoeken van onaangetaste plekken in de natuur en het werken met de elementen zijn hierbij mijn hulpmiddelen. In mijn zoektocht kwam ik erachter dat de binding met de natuur die ik zoek niet te vinden is bij reguliere wetenschappen zoals biologie en geologie. De band die ik zoek vind ik bij oude wijsheden van volkeren waar de binding met de Aarde nog intact is zoals bij de Aboriginals en Indianen. In 2008 en 2009 leidde dit tot de serie werken die ik "Big Chief is Lief" ben gaan noemen. De werken zijn een ode aan alle Sjamanen, Medicijnmannen,  Medicijnvrouwen en een ieder voor wie wezenlijk contact met de aarde de normaalste zaak van de wereld is. De werken zijn hier te zien:


In deze serie begonnen er voor het eerst werken te ontstaan die voor mij abstracte portretten waren. Ook in de series die hierna kwamen ontstonden er regelmatig werken die ik portretten ging noemen. Hieronder een paar voorbeelden.

The wish to strengthen my connection with the Earth is what motivates and inspires me to create my Primordial Landscapes. Visiting unspoiled natural places and working with the elements are my tools. In my search I discovered that the connection with nature, that I was looking for, could not be found in regular science like boilogy or geology. Instead I had to look for it in the old wisdom of tribes still connected to the Earth like Aboriginals and Indians. In 2008 and 2009 this led to the creation of a series of artworks I called "Big Chief is lief". The series was an ode to all Shamans, Medicinemen, Medicinewomen, and all other persons to whom a vital connection to the Earth is natural. The artworks can be seen here: In this series the first works appeared that were abstract "portraits" to me. In later series, such portraits appeared more and more frequently. Below you can find a few examples.


Portret van de Boswachter / Portrait of the Forrester. 80-80cm

Koning Lei de eerste / King Slate the first 41-112cm
Portret van de Sjamaan / Portrait of the Shaman.
Om mijn Binding met de Aarde te verdiepen, ben ik in 2014 het Panta Rei project begonnen. Wat begon met een reis naar de bron van de Rijn ontwikkelde zich tot een mooi avontuur. Dit avontuur kreeg een nieuwe dimensie toen ik in contact kwam met het sjamanisme. De sjamaan is in staat contact te maken met andere bewustzijnslagen om daar informatie te vinden die in onze wereld oplossingen kan brengen. De tekenen van de natuur zijn hierbij leidend. Hierin ervaar ik raakvlakken met het maken van mijn kunst. Het werken met de elementen aarde, water, lucht en vuur opent de weg naar het onderbewustzijn om daar de  abstracte oplossingen te vinden die leiden naar de Oerlandschappen. Dit gegeven was het begin van een nieuwe serie werken met als werktitel "Dialogue between worlds". De serie begon rustig met al snel een eerste werk klaar. Dit veranderde echter en het werk kreeg een explosief karakter.

To strengthen my connection with the Earth, I started the Panta Rei project in 2014. The project began with a journey to the source of the Rhine, and evolved into a beautiful adventure. This adventure entered a new dimension when I came in contact with shamanism. A shaman is capable of contacting layers of consciousness that are normally not accessible to most of us, to make discoveries that can bring solutions in our world. The signs of nature can guide one in this process. This idea reminds me of my own approach to making art. Working with the elements earth, fire, water and air opens the door to the subconsciousness, allowing me to tap into the abstract currents that enable me to create the Primordial Landscapes. This observation was the inspiration for a new series of works with the working title "Dialogue between worlds". The creative process of this new project started out peacefully and fruitfully, yet swiftly exploded into something violently chaotic.
Het sjamanistische proces waar ik de afgelopen twee jaar doorheen ben gegaan werd begeleid door twee sjamanen. Kort na elkaar zijn beide sjamanen overleden. Op de dag van het tweede overlijdensbericht kreeg ik op mijn atelier te maken met een oncontroleerbare klomp rode klei. Ik heb deze chaos over kunnen brengen waardoor dit de eerste schets werd van het derde en vierde werk. Toen de chaos enigszins te controleren was, heb ik het tweede werk met de rode klei kunnen afronden.

The shamanic process that I went through in the last two years was guided by two shamans. Recently, both shamans have passed away soon after each other. On the day I received the news that the second shaman had passed away, I felt compelled to wrestle with an uncontrollable lump of red clay. I was able to channel this chaos into the first sketch of the third and fourth works. When the chaos had been somewhat subdued, I used the red clay to finish the second work. 


"Dialogue between worlds 1"

"Dialogue between worlds 2"

"Dialogue between worlds 3"

"Dialogue between worlds 4"
Met diepe dank aan twee prachtige mensen.

With deep gratitude to two beautiful individuals.

dinsdag 22 mei 2018

Wachters / Guardians.


De uitnodiging kwam uit het niets. Eind vorig jaar, na afloop van een sjamanistisch weekend kwam een van de deelnemers naar me toe en zei: "Ik beheer een stuk land in Zuid-Spanje en heb het gevoel dat jij daarheen moet komen om iets te maken". Enigszins overdondert werd ik weer opgeslokt door de afscheidsrituelen. Er was één zin die was blijven hangen: "Een altaar voor de aarde".
In de week die volgde was er veel om te laten bezinken om vervolgens te gaan onderzoeken waar ik voor was uitgenodigd, met in mijn achterhoofd dat het ook niets kon worden. Het landschap waarin ik terecht zou komen zag er verpletterend uit. Een Oerlandschap op aarde waar ik me gelijk door aangetrokken voelde.

Na enige tijd heb ik weer contact gemaakt om duidelijk te krijgen wat nu eigenlijk de bedoeling was.
Concrete plannen waren er niet, de uitnodiging was puur gevoelsmatig. Dit, samen met de aantrekkingskracht die het landschap op mij uitoefende, was de basis waarop we dit avontuur zijn aangegaan.

The invitation came out of the blue. December last year, at the end of a shamanistic weekend, one of the participants came to me and said: "I own a piece of land in Southern Spain and I have the feeling that you must come there and make something." Somewhat befuddled, I returned to saying my farewells to my fellow participants. Yet there was one sentence that stuck in my mind: "An altar for the Earth".
In the following week there was a lot to absorb, but after a while I started to investigate what the invitation was about, keeping in mind that it could turn out to be nothing. The landscape I would end up in was devastating. A Primordial Landscape on earth that I was immidiatly attracted too.

After a while I got in touch to get a clearer picture of what the offer entailed.  It turned out that there was no clear plan, as the invitation was purely intuïtive. This, along with the attraction that the landscape had on me, became the base of this adventure.Dat de reis doorging was nu duidelijk. Wat er ging gebeuren absoluut niet. Het spoor liep via de materie. Ik wist dat ik in ieder geval met kalk wilde gaan werken. Het landschap riep het op en de kalk waarmee ik de afgelopen jaren veel gewerkt heb komt uit Spanje. Een emmer kalk is echter niet iets wat je in het vliegtuig meeneemt. Daarnaast zijn de natuurlijke materialen waarmee ik werk niet in het reguliere bouwcircuit verkrijgbaar. Mijn leverancier in Nederland kon mij echter in contact brengen met een Duitse architecte in Zuid-Spanje die mij de kalk kon leveren. En alsof het zo moest zijn, woonde zij precies op de route van het vliegveld naar de locatie waar ik zou gaan werken.
Bij het bezoeken van haar website kwam ik erachter dat zij een natuurlijke manier van bouwen had ontwikkeld. Hierbij maakt zij gebruik maakt van bouwstenen gemaakt van klei en hennep: http://cannabric.com/ 
Dit inspireerde mij. Zowel klei als hennep zijn sinds 2003 vaste materialen in mijn atelier en duiken dan ook regelmatig op in het Oerlandschap. Mij werd duidelijk dat ik met deze stenen wilde werken.

It had become clear that the journey was going to happen. The concrete details were still very much unclear, however. My modus operandi would be informed by the matter; at any rate, I knew that I wanted to work with lime. The landscape called for it, and the lime with which I had frequently worked in the past few years originates from Spain. A bucket of lime, however, is not something that you can bring on a plane. Aside from this, the natural materials with which I work can not be obtained from the regular building circuit. Luckily my supplier in the Netherlands could bring me into contact with a german architect in South-Spain, who would be able to supply me with lime. And, as if it was meant to be, she happened to live exactly on the route from the airport to our destination. On visiting her website I found out that she has developed a natural method of building, using bricks bade of clay and hemp: http://cannabric.com/ 
This inspired me. Both clay and hemp have been a staple of my artistic materials since 2003, and are used regularly in my Primordial Landscapes. It became clear to me that I wanted to work with these bricks.
Het bezoek aan de locatie waar deze stenen gemaakt worden was een avontuur op zich. De bergen in dit deel van Spanje lenen zich uitstekend om grotten in uit te graven. De klei die hierbij vrijkomt kan weer gebruikt worden om de cannabrics te maken. Het kantoor/showroom bevind zich in een zelfgegraven grotten complex waarin we een uitgebreide rondleiding kregen. De gebruikte natuurlijke materialen werden op een haast sacrale wijze gepresenteerd.

Visiting the location where the bricks were manufactured was an adventure in and of itself. The mountains in this part of Spain are very suitable for digging caves in. The clay that is extracted in the process can be reused to manufacture the aforementioned "cannabrics". The office/showroom of the company was located in a self-dug cave system, through which we received an extensive tour. The natural matters used were presented to us with near-sacred reverence.Wachters van de Aarde / Guardians of the Earth.


Het concept van de Wachters is ontstaan in 2007 tijdens een locatieproject in Noordwijk. Het idee destijds was dat er een netwerk zou ontstaan tussen de plaatsen op aarde waar ik werkte. De werken die bij dit project ontstonden konden niet blijven staan maar het idee werd voortgezet in de workshop "Binding met de Aarde". Natuurlijke materie als zand, klei of een humuslaag van een workshoplocatie werd meegenomen om een plek te krijgen in de kunstwerken op de volgende locatie.
De eerste Wachter die een permanente plek inneemt is de "Boswachter". Terwijl de elementen op hem inwerken, houdt hij een oogje in het zeil in het Piet Florisdal in Noordwijk. Elk jaar ga ik daar een paar dagen aan het werk om de "Boswachter" door te laten groeien. Over de ontwikkeling van deze Wachter heb ik een blogbericht geschreven.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2017/05/de-boswachter-forester.html

The concept of The Guardians came to be in 2007, during a local project in Noordwijk. The idea at the time was that a network would be formed between places on earth where I had worked. The works that came to be during the project could not persist, but the general idea was continued in the workshop "Connecting with the Earth". Natural matter such as sand, clay, and the humus on a workshop site were brought to receive a place in the artworks of the next location. The first Guardian to receive a permanent place is "The Forester". While the elements impinged on him, he keeps watch at the Piet Florisdal in Noordwijk. Every year I go there for a few days to further his development. I have previously written about the Forester's development in the following blogpost.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2017/05/de-boswachter-forester.htmlDe Spaanse Wachters / The Spanish Guardians.


Zodra het Spaanse avontuur vaste vorm begon te krijgen, voelde ik dat het hier om een nieuwe Wachter zou kunnen gaan. Nadat ik uiteindelijk de definitieve plek had gevonden en aan het werk ging, bleek het om twee Wachters te gaan die gelijktijdig uit de aarde groeiden. De reacties na afloop waren zodanig dat ik de werken vol vertrouwen los kon laten om weer terug te reizen naar Nederland.

As soon as the Spanish adventure attained a solid form, I felt I might be having a new Guardian on hands. After I had found the right spot, and began to work, it turned out to be two Guardians that were growing from the earth simultaneously. The reactions that they received afterwards were such that I could confidently let go of the works, to return to the Netherlands.


zaterdag 17 maart 2018

Nieuwe Rotsen / New Rocks
"Land van de krakende klei", 100-120cm.


Barsten en brokstukken / Cracks and Fragments.


Door het werken met de elementen heb ik een grote voorliefde gekregen voor natuurlijk gevormde barsten en brokstukken. De door rivieren en vulkanen gevormde barsten in de aarde, de van bergen afgebroken rotsblokken, de barsten in boomstammen en ga zo maar door. In het Oerlandschap heb ik regelmatig gewerkt met het barsten van drogende klei. Ik weet dan wel dat de klei gaat barsten maar niet hoe. Een onzekerheid waar ik me prettig bij voel.
In de kunst zijn ook vele mooie barsten ontstaan. Een van de mooiste is voor mij "The crack within where the light comes in" van Leonard Cohen in het nummer "Anthem"


Door de jaren heen is dit nummer regelmatig een inspiratie voor mij geweest. Zo ook in de serie "Leileven", een serie werken ontstaan uit de oude dakleien van de St Jeroenkerk in mijn woonplaats Noordwijk. 

Bij twee werken uit deze serie heb ik letterlijk de titel van Leonard Cohen overgenomen.

Working with the elements has given me a great predilection for natural shaped cracks and fragments. Cracks formed by rivers and vulcanoes, boulders separated from mountains, cracks in tree-trunks, the examples are endless. In my Primeval Landscape I worked a lot with the unpredictable cracks that appear in clay as it dries. I only know that the clay is going to crack, but I don't know how. I find this element of uncertainty pleasing. Cracks have featured prominently within art. For me, one off the most beautiful cracks in art is "The crack within where the light comes in" from Leonard Cohen in the song "Anthem"Through the years this song has been an inspiration for me. Also in the series "Slate Life". These works are formed from the old roof-slates of the St Jeroens-church in my hometown Noordwijk.

For two of the Slate Life works I literally copied the title of the Leonard Cohen song.

"The Crack within where the light comes in", 72-41cm.

"The Crack within where the light comes in 2", 72-41cm.Nieuwe Rotsen / New Rocks.Ook in de "Nieuwe Rotsen" hebben de oude dakleien een plek. Deze nieuwe werken ben ik begonnen met het breken van de dakleien door er een natuurlijk gevormd brokstuk op te laten vallen.

The old roof-slates also have a place in the New Rocks series. I started these new works by dropping a naturally shaped boulder on the roof-slates.Dit was het begin van de reis van de "Nieuwe Rotsen". De reis die elk Oerlandschap heeft afgelegd. Een reis die begint bij natuurlijke materie die zich volledig heeft moeten aanpassen aan de wensen van de mens om vervolgens op zoek te gaan naar de essentie van de materie. Gekscherend noem ik dit wel de reis van de Gamma naar God. Zo zijn ook de "Nieuwe Rotsen" ontstaan. Rotsen waarin alle barsten en brokstukken hun plek gevonden hebben.

This was the start of the journey of the New Rocks, the journey that each Primeval Landscape must undertake. It is a journey that begins with natural matter that has been molded to fit the needs of mankind, and the search for its raw essence. Jokingly I call this the voyage from the Gamma to God (Gamma is a Dutch building market). This is also how the "New Rocks" materialized. Rocks in which every crack and fragment has found there place."King of Rocks", 71-55cm.

"New Rock 1"'63-57cm.
"New Rock 2", 65-61cm.
stars explode and mountains melt
creation shifts, the flow is felt
as space and time are torn and worn
life persists, New Rocks are bornvrijdag 15 december 2017

Schilden / Shields
Wat bij mij als eerste naar boven komt als ik aan schilden denk zijn de ridders in de Middeleeuwen die schilden gebruikten tegen aanvallen met zwaarden, lansen, ploertendoders en allerlei ander wapentuig. In de huidige tijd denk ik aan de oproerpolitie die schilden gebruikt tegen allerlei vliegende objecten tijdens uit de hand lopende demonstraties. Ook tegen de krachten van de natuur worden schilden ingezet zoals hitteschilden. Onze dijken kunnen als schild gezien worden als bescherming tegen de kracht van het water. Het duidelijkste natuurlijke schild is misschien wel die van de schildpad. In het algemeen kan gesteld worden dat het schild dient om krachten van buiten af tegen te houden. Dit gaat echter niet op voor de schilden waar ik het over heb. Deze houden zich bezig met de krachten van binnenuit.

The first thing that comes to mind when I think of shields are the knights of the Middle Ages, using their shields against voilent attacks of sword, lance, cosh and all kinds of weaponry.
For our present day I am reminded of riot police using their shields against projectiles during escalating demonstrations. Shields are also used against the forces of nature. Heatshields, for example, allow us to keep our apperature from being overheated by the sun. Our dikes are also shields that protect us against forces of water. When it comes to naturally occurring shields, the shield is of a turtle is the first thing that comes to my mind.  In general, you can say the purpose of a shield is to offer protection against external forces. However, I would like to discuss a type of shield that are not for protection against something from the outside. Rather, these shields allow one to regulate forces that come from the inside. Perhaps a river sluice would be a more accurate metaphor.Dat ik kunst zou gaan maken heb ik niet bedacht maar is iets wat me is overkomen. Rond mijn 35e kwam de stroom op gang en deze neemt nog steeds in kracht toe. Naast de kunstwerken die ontstaan ben ik ook geïnteresseerd in het proces waar je bij het maken van kunst doorheen gaat. Hierbij vind ik veel herkenning in het werk van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961). Uit het boek "Eigenzinnig kunstzinnig"van Tjeu van den Berk komt het volgende citaat.

"Een mens is slechts de bloesem en vrucht van één seizoen, ontsproten aan een eeuwenoud wortelstelsel waar hij intrinsiek deel van uitmaakt. Juist de kunstenaar weet hierin af te dalen en als een ware alchemist de prima materia uit de onderwereld op te delven en te transmuteren tot een kunstwerk. Dit doet hij op twee manieren. Ofwel bezweert hij deze oermaterie in abstracte vormen ofwel laat hij er zich door bedwelmen in organische vormen. Feitelijk zijn volgens Jung beide drijfveren in elk kunstwerk aanwezig. De kunstenaar gaat onder in de oerchaos, maar hij mag er niet aan ten onder gaan." 

De schilden die ik laat zien bewegen zich in het gebied genoemd in de laatste zin van het citaat. Waar de fysieke schilden bedoeld zijn om krachten tegen te houden, laten deze schilden zoveel mogelijk binnenkomen. Informatie uit het onderbewustzijn wordt doorgelaten. De schilden bewaken de grens wanneer deze oerstroom te krachtig dreigt te worden.

Making art was not something that I decided upon but rather something that happened to me. Around the age of 35 a creative current seized me, and has since only increased in strenght. Aside from making art I am also interested in the proces one goes through when making art. When it comes to this, I see myself in the work off the Swiss psychiatrist Carl Gustav Jung (1875-1961). The following quote (translated from Dutch) comes from the book "Eigenzinnig Kunstzinnig" (Authentically Creative) by Theu van den Berk, on the writings of Jung.

"A human being is just the blossom and fruit of one season, sprouted from an ancient rootsystem that he is an intrinsic part of. The artist knows how to descend into this rootsystem to harvest the prima materia from the underworld and transmutate it into an artwork. He is doing this in two ways. He either moulds the primal matter in abstract forms, or he allows himself to become enraptured by it through organic shapes. In fact, according to Jung, both motives are present in every work of art. The artist is submerged in the primal chaos, but he may not drown in it."

The shields that are shown below are related to the last sentence of the quote. Physical shields are meant to block forces. These shields, however, are regulating how much force allowed to pass through. The shields offer protection when the primal stream becomes too strong, and the sluice gets "narrowed".

Wounded Shield, 60-30cm


Organic Shield, 60-40cm
Solid Shield, 48-48cm.Tot slot een voor mij bijpassend gedicht van mijn zoon Rik die met enige regelmaat woorden weet te vinden bij het Oerlandschap.

Als oergeschreeuw
je hart vervult
Houdt schaduwgids
de wacht
Zodat jij niet weten zult
wat je van je pad
afbracht.
zaterdag 7 oktober 2017

Mus, Ma en Kleine Zwaan / Mus, Ma and Little SwanMus en Ma.

Als ik met nieuwe werken begin heb ik over het algemeen geen idee waar het over gaat. Ik weet wel welke materialen ik als uitgangspunt wil gebruiken. Vervolgens laat ik de Oerlandschappen organisch groeien waarbij ik nauw samenwerk met de intuitief gekozen materie.
In dit geval was het echter totaal anders. Vorig jaar zomer, in de voorbereidingsperiode van mijn Vision Quest, werd mij duidelijk dat ik een sculptuur wilde maken. Ook wist ik gelijk dat deze uit twee delen moest bestaan. Het moest over mannelijke en vrouwelijke energie gaan en de naam zou  "Mus en Ma" worden, wat afgeleid is van het Jungiaanse Animus en Anima.
Het maken van de sculptuur kostte me verrassend weinig moeite. Bij het samenstellen werd echter duidelijk dat het beeld nog niet compleet was. Er ontbrak nog een verbindend element. Daar was de tijd nog niet rijp voor en het werk heb ik weggezet.

When I am starting with a new work, I generally have no clue what it will be about. I do know, however, which materials I have to use to get started. Subsequently The Primeval Landscapes organically grow in close cooperation with the intuitively chosen matter.  
In this case it was totally different. Last year in summer when I was in the preparation period for my Vision Quest, it became clear to me that I wanted to make a sculpture. I also knew it had to consist of two parts. It was about male and female energy, and the name was "Mus and Ma" derived from the Jungian Animus and Anima. 
Making the sculpture took surprisingly little effort. However, after having assembled the sculpture it became clear that it was not complete. A connecting element was needed. There was no solution at the time so I put the work away.
Kleine Zwaan / Little Swan.Dit voorjaar stuitte ik op het verbindende element. De Vision Quest was inmiddels achter de rug. Tijdens de evaluatiedag in 't Gooi maakte ik een wandeling door het bos. Mijn oog viel op een groot stuk berkenbast waarvan ik wist dat deze mee terug moest naar mijn atelier om een plaats tussen Mus en Ma in te nemen.
En vervolgens, alsof het zo moest zijn, kreeg ik een uitnodiging voor een sjamanistische themadag over mannelijke en vrouwelijke energie, de dag van Zwaan. In het sjamanisme word Zwaan wel gezien als het dier waarbij mannelijke en vrouwelijke energie het beste in balans is.
Al met al genoeg inspiratie om de sculptuur af te maken!

This spring I stumbled on the connecting element. The Vision Quest was already behind me. During the evaluation day of the Quest I made a walk through the woods. I stumbled on a large piece of birch bark. I knew I had to take this with me to my studio to complete the sculpture.
Subsequently, as if it had to be this way, I received an invitation for a shamanistic day about male and female energy called the day of Swan. In the Shamanistic view Swan is seen as the animal with the best balance between male and female energy. 
Enough inspiration to finish he sculpture!Tijdens het gehele Panta Rei project blijkt dat er verbindingen ontstaan met werken uit het verleden. Met "Mus en Ma" was het iets anders. Vanaf het moment dat ik de sculptuur begon te maken, bestond er voor mij een duidelijke relatie met het nummer "I'll be your mirror" van Lou Reed. Dit nummer was in die periode dan ook regelmatig in mijn atelier te horen.

https://www.youtube.com/watch?v=IYFz1am9OO4

During every step in the Panta Rei project, new connections with works from the past appeared. With "Mus and Ma" it was different. From the moment I started making the sculpture, there was a clear connection with the Lou Reed song "I'll be your mirror". The song could be hearded on a regular base in my studio. 

https://www.youtube.com/watch?v=IYFz1am9OO4