zaterdag 17 januari 2015

Smeltende stenen / Melting stonesBij het maken van de Oerlandschappen gebruik ik vaak natuurlijke materie die zich maximaal heeft moeten aanpassen aan de mens. Bijvoorbeeld houten balken gemaakt uit bomen en in plakken en op maat gezaagde stenen zoals leien. 
Het terug vinden van de eigen identiteit en schoonheid van de natuurlijke materie is de start voor mijn zoektocht naar het Oerlandschap.
Voor de Smeltende stenen gebruik ik vurenhouten latten en MDF. Dit laatste is fijn gemalen hout, weer in een nieuwe vorm geperst. Ik ga verder op de weg die ik ingeslagen ben met de objecten die ik achtergelaten heb tussen de rotsen bij de bron van Rijn. 

Bij het zoeken naar afmeting en vorm heb ik de reeks van Fibonnacci als hulpmiddel gebruikt. Dit is een reeks getallen waarvan de onderlinge verhouding de gulden snede benadert. Verhoudingen die in ontelbare variaties in de natuur voorkomen.  De laatste jaren heb ik deze reeks meermalen als spiraal in mijn werk gebruikt.

As a starting point when creating the Primeval Landscapes I often use natural matter that has been processed by man, such as wooden planks and stone slates that have been shaped to to suit mankind. My intention is restore their natural identity and organic beauty. This time I started with pine slats and MDF. The latter is grinded wood pressed into new shapes. I will continue to work with the shapes of the objects  as I left behind at the source of the Rhine.

To determine the shapes and sizes of the "Melting Stones" I used  the Fibonacci sequence as guidance. This is a series of numbers of which the mutual relationship approaches the golden ratio. This ratio can be found in nature in countless variations. In my previous works I used the Fibonacci sequence a number of times in the shape of a spirale.

zaterdag 3 januari 2015

Eerste oogst / First harvestTerug in mijn atelier in Noordwijk is het tijd om de balans op te maken. Wat is er allemaal gebeurt en waar ben ik mee teruggekomen? De doeken zijn gedroogd en beginnen langzaam los te komen van de rotsen waarop ze ontstaan zijn. 
Ik was van plan om de doeken als eerste schets te gebruiken waarop ik in mijn atelier zou doorwerken.
 Nu ben ik daar niet zo zeker meer van en laat ze voorlopig voor wat ze zijn.

Back in my studio in Noordwijk it is time to assess. What has happend and what exacly have I brought home? The cloths are drying and are slowly coming loose from the rocks from which they emerged.
At first I intended to use the clothes as a rough sketch that I would finish when I got back to my studio. Now I am not so sure about that anymore, and leave them as they are for now.

Smeltende steen 1 /  Melting stone 1

Smeltende steen 2 /  Melting stone 2

Smeltende steen 3 /  Melting stone 3

Smeltende steen 4 /  Melting stone 4

Smeltende steen 5 / Melting stone 5


Als ik op een indrukwekkende plek ben, zoals ik deze keer bij de bron van de Rijn was, is het onvermijdelijk dat ik de lokale materie mee wil nemen naar mijn atelier in Noordwijk. Zeker de materie waar ik mee gewerkt heb moest mee terug.
In het hooggebergte, daar waar de eerste waterstroompjes ontstaan, is de transportfunctie van de rivier duidelijk zichtbaar. Zolang het water stroomt is de eerste zuivere klei opgelost in het water. Zodra de beweging stopt zakt de klei naar beneden om daar een laag te vormen waarop uiteindelijk vegetatie kan ontkiemen. Met dit fenomeen wil ik zeker gaan experimenteren in mijn toekomstige werken.

Whenever I am at an impressive place, like when I was at the source of the Rhine, it is inevitable that I bring some of the local matter back home to my studio in Noordwijk. The matter I worked with certainly had to come with me.
In the high mountains, where the first streams emerge, the transport function of a river is clearly visible. Pure clay gets dissolved in the flowing water. When the movement stops, the clay sinks to the bottom to form a layer. From this layer vegetation can sprout when the river runs dry. This is a phenomenon I would like to experiment with in my works to come.


Het onderstaande grind is zwaarder dan de opgeloste klei en zal eerder op de bodem terechtkomen. Je vind het dan ook onder de kleilaag of op plaatsen waar het water stroomt, zodat de klei niet neerslaat.

The grit below is heavier than the dissolved clay, hence it reaches the bottom earlier. Therefore you can find it under the clay layer or in places where the water is streaming.
Lager in de vallei zijn de grondlagen wat ouder. Aarde en steentjes zitten door elkaar. Begroeiing krijgt een kans waardoor je ook meer wortels en de invloed van compostering tegenkomt. Alles krijgt dezelfde kleur en een warmere uitstraling.

Lower in the valley the soil layers get older. Earth and grid are mixed. Vegetation gets a chance  to thrive here, so you can also find roots and the influence of composting. Everything attains the same color, and makes for a warmer ambience.
Vlak voor vertrek uit het gebied rondom de bron van de Rijn heb ik nog een bezoek gebracht aan een hooggelegen steenvallei. Ook hier kan ik niet zonder "souvenirs"vertrekken.

Just before I left the area around the source of the Rhine I visited a high altitude stone valley. I could not resist bringing back some "souvenirs" from this place as well.

Deze kalk komt van een "smeltende steen" die ik tegenkwam op de pas, vlak voordat ik de vallei verliet waar ik enige dagen in gewerkt heb..
This lime comes from a "Melting stone" that I encountered on the pass, just before leaving the valley that I worked in for several days.