vrijdag 20 februari 2015

Sediment

Duidelijk zichtbaar bij de eerste waterstroompjes die de rivier voeden is het sedimentatie proces. Zuivere klei deeltjes zakken direct naar beneden zodra de beweging van het water tot stilstand komt. De deeltjes zakken neer op de grindlaag en de laag groeit door. Naarmate de zomer vordert vallen er meer stroompjes droog. De klei komt tot rust en kan zich met zijn omgeving verbinden om vervolgens ruimte te bieden voor de groei van vegetatie. Dit fenomeen gebruik ik letterlijk in mijn werkproces.

The sediment process is clearly visible at the first waterstreams feeding the river. Pure clay particles immediately begin to sink the moment the water ceases to move. The particles accumulate upon the grit at the river bed, and a layer of clay begins to grow. As summer progresses, more and more water streams dry up. Exposed to the air, the clay is granted tranquility and begins to connect with its surroundings. It gives new vegetation an opportunity to grow. I use this very phenomenon in my working process. Een vergelijkbaar proces vind plaats met de inspiratie opgedaan bij deze reis. Vlak na thuiskomst is de inspiratie namelijk nog volop in beweging en verbonden met de reis, de rivier en de bergen. Terug in mijn atelier in Noordwijk vertaald zich dat in mijn werk. De eerste werken van de "Smeltende Stenen" zijn rauw en direct verbonden met de ervaring in de bergen. Maar naarmate de serie vordert komt de inspiratie tot rust en begint zich te verbinden met het werk waar ik door de jaren heen naar toe gegroeid ben. Net als de klei komt ook de inspiratie tot rust om zich vervolgens met zijn omgeving te verbinden en ruimte te bieden voor groei. In de materie werd dit voor het eerst zichtbaar met het verschijnen van gipsplaat in mijn werk. Gipsplaat en kalk waren de materialen waar ik voor de reis al flink mee geƫxperimenteerd had.

A similar process has been taking place with the inspiration that I accumulated during this trip. After coming home, the inspiration is still actively moving, still very much connected to the trip, the river, and the mountains. Back in my studio in Noordwijk this shows in the work that I have begun to materialize. The first works, the "Melting Stones", are directly and in a raw manner connected with my experience in the mountains. As the series progresses, the inspiration comes to a rest and starts to connect with the work that I have already developed over the years. Very much like the clay, inspiration gradually comes to rest to connect with its surroundings, providing the opportunity for new things to grow. In the matter, this first became obvious when Drywall began to appear in my work. Drywall and and lime are two materials I experimented a lot with before my trip.

"Smeltende steen"

Al werkend kom ik steeds verder los van de directe ervaring in de bergen en begint de inspiratie zich te verdiepen. Deze keer kwam heel sterk het beeld van "De Bron van Blauw" tevoorschijn. Een werk uit 2006 wat ontstaan is na een wandeltocht door IJsland. Een vergelijkbare intense natuurbeleving als nu in de bergen bij de bron van de Rijn. Blijkbaar worden er in de diepere lagen van mijn bewustzijn verbindingen gelegd met vroegere ervaringen en werk.

As the work progresses I am gradually distancing myself from the direct experience in the mountains, and inspiration is deepening. This time a clear image of "The Source of Blue" appeared before my mind's eye. This is a work that I made in 2006 after tracking in Iceland. This was a similarly intense experience with nature. Apparently connections with my earlier work are being made in my consciousness.

"De Bron van Blauw" 2006.

De klei  komt tot rust  en daalt neer, verbindt zich met zijn omgeving en biedt ruimte voor nieuwe begroeiing, Ook de inspiratie komt tot rust, daalt neer en verbindt zich met zijn omgeving om ruimte te bieden voor nieuwe werken. Dit leidde tot de "Bronnen", dit zijn werken op gipsplaat in een voor mij ongebruikelijk rechthoekig formaat.

Clay comes to a rest and sinks, accumulates, and connects to its surrounding, subsequently giving new vegetation a chance to grow. The digesting process of inspiration seems to follow a similar pattern. All this has led to the materialization of "the Sources": works on drywall of an right-angled shape that is unusual to my working process. 


"Blauwe bron" 

"Blauwe Bron"

"Blauwe Bron"

In eerste instantie zochten de werken de verbinding met het allereerste begin van de stroom. Daar waar aarde en water voor het eerst scheiden en land en rivieren beginnen te ontstaan.
Twee werken wilden echter "een andere kant op". Ik merkte dat ze "stroomafwaarts" wilden. Dit werd zichtbaar doordat ik materie ging gebruiken uit de buurt van de monding van de Rijn.
Afmaken kon ik deze werken pas met zand uit Bretagne waar ik twee jaar geleden geweest ben. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in vroeger tijden, toen de zeespiegel nog veel lager was, de Rijn bij de huidige monding in Katwijk doorliep en via het nauw van Calais in de buurt van Bretagne in de oceaan mondde.

At first the works were connecting with the very beginning of the stream. The place where earth and water are separating for the first time, and land and rivers are emerging as separate entities. These works seemingly wanted to "downstream". This became obvious through the matter that was used. I started using matter found near the mouth of the river. To Finish the works I used sand from Brittany, which I visited two years ago. It should be noted that in earlier times, when the sea level was much lower, the Rhine at the present mouth at Katwijk, went on through the Strait of Dover to end in the ocean in the surroundings of Brittany.


"Rode Bron"

"Rode Bron"


Geen opmerkingen:

Een reactie posten