zaterdag 18 oktober 2014

INTRODUCTIE / INTRODUCTION

Panta Rei is een kunstproject over stroming en ontstaan vanuit de behoefte om rechtstreeks met de aarde te werken. In eerste instantie speelt de rivier de Rijn hierin een centrale rol. Wonend in Noordwijk, waar ooit de Rijndelta is geweest, word ik als natuurmateriekunstenaar gegrepen door de originele materie zoals deze is aangevoerd door de Rijn. Ik wil deze materie terugbrengen naar de bron van de rivier in Zwitserland en materie van de bron weer mee naar de delta nemen om vervolgens te kijken wat hieruit wil ontstaan.
Ik ben benieuwd. Panta Rei!

Panta Rei is an artproject about flow, emerged from the need to work with the earth in a more direct way. Initially the river Rhine plays a central role. I am living in Noordwijk in what used to be the Rhine delta. As a natural matter artist, I'm inspired by the original matter brought here by the river. I will bring this matter to the source of the Rhine and take back matter to the delta and see what will emerge from this. 
I am curious, Panta Rei!
 voorbereiding / preparation.


Ter voorbereiding heb ik twee sporen uitgewerkt waarmee ik het project wil starten. Eerst heb ik vier "rotsvormen" gemaakt van MDF en vurenhout, twee natuurlijke materialen waarmee wij onze wereld vorm geven. Deze wil ik meenemen naar Zwitserland om ze bij de bron van de Rijn achter te laten. Ze krijgen daar een plek tussen de rotsen om een jaar blootgesteld te worden aan de natuurlijke elementen. Volgend jaar zoek ik ze weer op om te zien wat er van overgebleven is.

To start the project, I developed two tracks. First I created four "rock shapes" from MDF and  Whitewood, two natural materials we use to shape our world. I will bring them with me to Switzerland and leave them in the vicinity of the source of the Rhine to be exposed to the natural elements. Next year I will look them up and see what's left of them.
Voor het tweede spoor heb ik vijf stukken neteldoek van 100/150 cm geprepareerd met Noordwijkse klei. Hierop wil ik bij de bron met de lokale materie gaan werken.

For the second track I prepared five pieces of cloth, size 100/150cm, with clay from Noordwijk at the end of the Rhine. I will take these to the source to work on with local matter.


Reis naar de bron / Trip to the sourceHet is voor mij een mooi moment om deze reis te gaan maken en een nieuwe fase in mijn werk te beginnen. Ik ben er aan toe en de ruimte dient zich aan. De organisatie verliep als vanzelf en alles viel mooi op zijn plek. Toch waren er een paar momenten dat mijn vertrouwen op de proef gesteld werd. Tot een week voor vertrek had ik nog geen auto om de reis mee te maken, maar ook dit loste zich  op. Aangekomen bij Oberalppass in Zwitserland, het hoogste punt wat ik met de auto kon bereiken, werd alles wat ik verder nodig had zorgvuldig gepakt. De eerste keer dat ik de zware rugzak op mijn rug wilde hijsen, bleek een van de belangrijkste draagbanden kapot te zijn. Een op het laatste moment meegekregen veter bleek hiervoor de oplossing.

 For me this is a fine moment to make this trip and start a new phase in my work. I am ready for it and time is here. The organisation went smoothly and everything fell nicely into place. However, there were a few times my confidence was put to the test. One week before departure I still had no car to make the trip, but also this solved itself back on. Arriving at Oberalppass in Switzerland, the highest point I could reach by car, all my equipment needed was carefully packed. The first time I loaded my heavy pack on my back, one of the major straps was broken. Fortunately a shoestring, given to me just before departure, seemed to solve the problem.


Mijn oorspronkelijke idee was om eerst naar mijn overnachtingplaats, de Bhadushütte, te lopen om vandaar uit aan het werk te gaan. 5 Minuten sjouwen was echter genoeg om dit plan te wijzigen. Het dragen van de objecten was zo lastig dat ik wist dat ik daar zo snel mogelijk vanaf moest. De gekozen route maakte dit mogelijk. Deze liep via het Tomameer, de bron van de Rijn, de plek waar ik ze achter wil laten.


The original idea was First to walk to my sleeping-accommodation, the Bhadushütte, and after settling start working from there. 5 Minutes sweating my guts out was enough to change my plan. Carrying the objects was so uncomfortable that I knew I had to get rid off them as soon as possible. The chosen route made this possible. It passed lake Toma, the source of the Rhine, the place I intend to leave the objects behind.

Het Tomameer, bron van de Rijn / Lake Toma, source of the Rhine.

Welkomstcomité /  Welcoming Committee

Bhadushütte
Tussen de rotsen / Between the rocksAangekomen bij het Tomameer was de eerste klus een plek vinden waar mijn “Rots”objecten kunnen overwinteren. De objecten zijn gemaakt van MDF en vurenhout, door ons veelgebruikte natuurlijke materialen waarmee we onze wereld vormgeven. Het idee is om ze een jaar lang bloot te stellen aan de natuurkrachten hier hoog in de bergen. Binnenkort komt er een dik pak sneeuw op te liggen wat in het voorjaar gaat smelten om de Rijn te voeden.  Volgend jaar wil ik de objecten weer opzoeken en kijken wat er van is overgebleven. De locatie die ik gekozen heb is een indrukwekkende steenlawine, net boven het meer.

Arriving at lake Toma, my first job was finding a place where my "Rock" objects can hibernate. The objects are made of MDF and Whitewood, for us common natural materials with which we shape our world. The idea is to expose them to the forces of nature here high in the mountains . Soon they will be covered with a lot off snow. In spring this will melt to feed the Rhine. Next year I will look them up again to see what’s left. The location I have chosen is an impressive stone avalanche, just above the Lake.