zondag 23 oktober 2016

De Kracht van Konijn / The Power of Rabbit.


De essentie van het Panta Rei project is het loslaten van ideëen en plannen. In plaats daarvan bewust worden van de signalen van de natuur en daar op reageren, zowel in mijn kunstwerken als in de "gewone" wereld. Vanaf het begin van het project in 2014 heeft mij dit op vele mooie en verrassende plaatsen gebracht met een groot aantal kunstwerken tot gevolg. Uiteindelijk bracht mij dit vorig jaar voor de tweede keer naar Zwitserland. Geheel tegen de essentie van het Panta Rei project in, zat ik barstensvol met plannen en ideeën. De natuur was echter overduidelijk. De elementen spraken! Stilstand was geboden! Een verslag van deze reis is hier te lezen:
http://oerlandschap.blogspot.nl/2015/10/terug-naar-de-bron-back-to-source.html

The essence of the Panta Rei project is letting go of ideas and plans and instead becoming aware of the signals of nature and responding to them, both in my art and in the "regular" world. From the start of the project in 2014 it has brought me to many beautiful and surprising places which resulted in a great number of artworks. Last year it brought me to Switzerland for the second time. Totally against the essence of Panta Rei I was full of plans and ideas. But nature was very clear. The elements spoke! A standstill was the reality. You can find a report of this journey here: 
http://oerlandschap.blogspot.nl/2015/10/terug-naar-de-bron-back-to-source.html


Bij thuiskomst na deze intense reis was mij al snel duidelijk dat mijn volgende reisdoel de stilte moest zijn. Dit bracht mij bij een lang gekoesterde wens waarmee ik een aantal jaren eerder mee in aanraking was gekomen, namelijk een sjamanistisch ritueel, de vision quest. In het kort komt het er op neer dat je na een intensieve voorbereiding, vier dagen alleen op een plek in de natuur gaat vasten, om vervolgens te kijken wat de natuur je te vertellen heeft.

Coming home after this intense trip, it soon became clear to me that my next destination had to be the silence. This turned my mind to a desire that I began cultivating a few years ago, a shamanistic ritual, a vision quest. In short it comes down to this: After an intense period of preparation you will be fasting on an isolated spot in nature for 4 days, and see what nature has to tell you.De Kracht van Konijn / The Power of Rabbit.


In het sjamanisme wordt veel gewerkt met de essentie van dieren. Zo werd ik in de voorbereidingsperiode in contact gebracht met Konijn. Met name het speelse karakter van Konijn sprak mij aan. In mijn werk zit er ook altijd een letterlijk element. In dit geval heb ik konijnenlijm aan mijn arsenaal toegevoegd. Het gebruik van konijnenlijm heeft een nieuwe dynamiek in mijn werk gebracht wat inmiddels geleid heeft tot een serie nieuwe werken van klein formaat ( 20-30 cm).

Shamanism works a lot with the essence of animals. During the preparation period my I was brought in contact with Rabbit. In particular the playful character of Rabbit appealed to me. 
In my work there is often a literal element; in this case I added Rabbit glue to my arsenal. The use of Rabbit glue brought a new dynamic to my work which already led to a series of works of small size ( 20-30cm).

KvK 1. 20-30,5cm.

KvK 2. 20-30cm.

KvK 3. 20-30cm.

KvK 4. 20-30cm.
KvK 5. 20-30cm.
KvK 6. 20-30cm. 

KvK 7. 20-30cm.
KvK 8. 20-30cm.


KvK 9. 20-30cm.

KvK 10. 20-30cm.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten